Μαθουίζ

Ο αριθμός του remake

A =
B =
C =
D =


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα βέλη για να μετακινηθείτε μεταξύ των 3 επαναλήψεων διαθέσιμες.

MathQuiz - Οι κανόνες

Μετά την τάξη των μαθηματικών, ο μαυροπίνακας διαγράφηκε, αλλά κάτι παρέμεινε. Γνωρίζοντας ότι ήταν μια προσθήκη και ότι κάθε υπόλοιπο σύμβολο αντικαταστάθηκε με ένα γράμμα, προσπαθήστε να ξανακερδίσετε την προσθήκη. Όταν και τα 4 ψηφία είναι σωστά, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα συγχαρητηρίων. Καλή τύχη!

Άλλα διαδικτυακά παιχνίδια


Δοκιμάστε άλλα παιχνίδια Goobix ταξινομημένα με βάση τη δημοτικότητά τους: