Τέσσερα στη σειρά

Four in Line - Επισκόπηση

Αυτό το παιχνίδι είναι playable ενάντια στον υπολογιστή. Παίζετε με το σύμβολο O και ο υπολογιστής παίζει με το σύμβολο X. Ο σκοπός είναι να κάνετε 4 διαδοχικά σημάδια της δικής σας, στην ίδια γραμμή, στήλη ή διαγώνια.

Μια κίνηση συνίσταται στην τοποθέτηση του δικού σας σημείου σε μία από αυτές τις 13 στήλες, κατά την επιλογή σας. Το σημάδι θα πέσει προς τη βάση της στήλης, μέχρι να φτάσει σε άλλο σημάδι. Εξαιτίας αυτού, οι στήλες θα συμπληρωθούν από κάτω προς τα πάνω.

Άλλα διαδικτυακά παιχνίδια


Δοκιμάστε άλλα παιχνίδια Goobix ταξινομημένα με βάση τη δημοτικότητά τους: