Αμοιβαία

Αμοιβαίο κομμάτι παιχνιδιού Αμοιβαίο κομμάτι παιχνιδιού Αμοιβαίο κομμάτι παιχνιδιού Αμοιβαίο κομμάτι παιχνιδιού Αμοιβαίο κομμάτι παιχνιδιού
Αμοιβαίο κομμάτι παιχνιδιού Αμοιβαίο κομμάτι παιχνιδιού Αμοιβαίο κομμάτι παιχνιδιού Αμοιβαίο κομμάτι παιχνιδιού Αμοιβαίο κομμάτι παιχνιδιού
Αμοιβαίο κομμάτι παιχνιδιού Αμοιβαίο κομμάτι παιχνιδιού Αμοιβαίο κομμάτι παιχνιδιού Αμοιβαίο κομμάτι παιχνιδιού Αμοιβαίο κομμάτι παιχνιδιού
Αμοιβαίο κομμάτι παιχνιδιού Αμοιβαίο κομμάτι παιχνιδιού Αμοιβαίο κομμάτι παιχνιδιού Αμοιβαίο κομμάτι παιχνιδιού Αμοιβαίο κομμάτι παιχνιδιού
Αμοιβαίο κομμάτι παιχνιδιού Αμοιβαίο κομμάτι παιχνιδιού Αμοιβαίο κομμάτι παιχνιδιού Αμοιβαίο κομμάτι παιχνιδιού Αμοιβαίο κομμάτι παιχνιδιού
Αμοιβαίο κομμάτι παιχνιδιού Αμοιβαίο κομμάτι παιχνιδιού Αμοιβαίο κομμάτι παιχνιδιού Αμοιβαίο κομμάτι παιχνιδιού Αμοιβαίο κομμάτι παιχνιδιού
Αμοιβαίο κομμάτι παιχνιδιού Αμοιβαίο κομμάτι παιχνιδιού Αμοιβαίο κομμάτι παιχνιδιού Αμοιβαίο κομμάτι παιχνιδιού Αμοιβαίο κομμάτι παιχνιδιού
Αμοιβαίο κομμάτι παιχνιδιού Αμοιβαίο κομμάτι παιχνιδιού Αμοιβαίο κομμάτι παιχνιδιού Αμοιβαίο κομμάτι παιχνιδιού Αμοιβαίο κομμάτι παιχνιδιού
Αμοιβαίο κομμάτι παιχνιδιού Αμοιβαίο κομμάτι παιχνιδιού Αμοιβαίο κομμάτι παιχνιδιού Αμοιβαίο κομμάτι παιχνιδιού Αμοιβαίο κομμάτι παιχνιδιού
Αμοιβαίο κομμάτι παιχνιδιού Αμοιβαίο κομμάτι παιχνιδιού Αμοιβαίο κομμάτι παιχνιδιού Αμοιβαίο κομμάτι παιχνιδιού Αμοιβαίο κομμάτι παιχνιδιού

Επίπεδο: 1

Κανόνες

Αμοιβαία είναι ένα παιχνίδι όπου θα πρέπει να αναπαραγάγετε το μοτίβο στην αριστερή πλευρά της οθόνης χρησιμοποιώντας το παρόμοιο πίνακα που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά.

Αρχικά μπορείτε να κάνετε κλικ σε ένα μη κενό τετράγωνο (στη δεξιά πλευρά της οθόνης) για να υποδείξετε την επιθυμία να αφαιρέσετε ένα κομμάτι από αυτό το σημείο. Κάνοντας κλικ σε ένα άλλο τετράγωνο τη δεύτερη φορά θα οριστικοποιήσει την κίνηση και θα προσθέσει το κομμάτι στη νέα θέση, επιτρέποντάς σας να επαναλάβετε τη διαδικασία από την αρχή.

Πρέπει να τηρείτε την προθεσμία για κάθε επίπεδο παιχνιδιού. Τα υψηλότερα επίπεδα παιχνιδιού είναι συνήθως πιο δύσκολα σε σύγκριση με τα αρχικά. Καλή τύχη!

Άλλα διαδικτυακά παιχνίδια


Δοκιμάστε άλλα παιχνίδια Goobix ταξινομημένα με βάση τη δημοτικότητά τους: