Κακούρο

[3x3] [4x4] [5x5] [9x8] [13x13] [15x15] [20x20] [15x30] [25x25] [30x30]

Κανόνες του παιχνιδιού

  • όλα τα κενά τετράγωνα πρέπει να γεμίζονται με αριθμούς που κυμαίνονται από 1 έως 9.
  • το άθροισμα κάθε οριζόντιου μπλοκ πρέπει να είναι ίσο με το στοιχείο στα αριστερά του.
  • το άθροισμα κάθε κάθετου μπλοκ πρέπει να είναι ίσο με το στοιχείο στην κορυφή του.
  • κανένας αριθμός δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο ίδιο μπλοκ περισσότερες από μία φορές.
  • κάθε παζλ έχει μια μοναδική λύση.

Άλλα διαδικτυακά παιχνίδια


Δοκιμάστε άλλα παιχνίδια Goobix ταξινομημένα με βάση τη δημοτικότητά τους: